Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0031(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0276/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0276/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0559

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.15. Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνει η Gisela Kallenbach (εισηγήτρια).

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0559)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0559)

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Arlene McCarthy επί προσωπικού σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Paul Rübig (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2007).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου