Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0276/2007

Ingivna texter :

A6-0276/2007

Debatter :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0559

Protokoll
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel

7.15. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Gisela Kallenbach (föredragande).

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0559)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0559)

°
° ° °

Talare: Arlene McCarthy gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Paul Rübig (punkt 6 i protokollet av den 29.11.2007).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy