Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0261(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0450/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0450/2007

Συζήτηση :

PV 29/11/2007 - 5
CRE 29/11/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.16
CRE 29/11/2007 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0560

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.16. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετκά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) [COM(2005)0650 - C6-0441/2005 - 2005/0261(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνει ο Cristian Dumitrescu (εισηγητής) επί της σειράς ψηφοφορίας των τροπολογιών.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0560)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0560)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου