Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning - 2006 (forhandling)
 4.Udnævnelse af syv medlemmer af Revisionsretten (forhandling)
 5.Lovvalg for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (forhandling)
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemningstid
  
7.1.Ophævelse af Rådets direktiv 84/539/EØF (elektriske apparater anvendt i dyrlægepraksis) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Måleenheder ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Ændring af direktiv 2003/54/EF for så vidt angår Estland ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og Egypten * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.5.Finansforordningen vedrørende EU's almindelige budget * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.6.Makrofinansiel bistand til Libanon * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.7.Europæisk kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.8.Bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.9.Behandling af præjudicielle spørgsmål vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.10.Anmodning om beskyttelse af Renato Brunettas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.11.Udøvelse af tv-spredningsvirksomhed ***II (afstemning)
  
7.12.Oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  
7.13.Jernbanesikkerhed i EU ***I (afstemning)
  
7.14.Oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***I (afstemning)
  
7.15.Erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)
  
7.16.Lovvalg for kontraktlige forpligtelser (Rom I) ***I (afstemning)
  
7.17.Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.18.Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan ***I (afstemning)
  
7.19.Pesticidrester i eller på fødevarer og foderstoffer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.20.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (David Bostock) (afstemning)
  
7.21.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Michel Cretin) (afstemning)
  
7.22.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Maarten B. Engwirda) (afstemning)
  
7.23.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen) (afstemning)
  
7.24.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Noack) (afstemning)
  
7.25.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Ioannis Sarmas) (afstemning)
  
7.26.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Hubert Weber) (afstemning)
  
7.27.Konsensus om humanitær bistand (afstemning)
  
7.28.Situationen i Georgien (afstemning)
  
7.29.Godkendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (afstemning)
  
7.30.Flexicurity (afstemning)
  
7.31.Turismepolitik i EU (afstemning)
  
7.32.Handel og klimaændringer (afstemning)
  
7.33.Fremme af landbruget i Afrika (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Bevillingsoverførsler
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste møde
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (202 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb)       
 
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (537 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1191 kb) 
 
Protokol (213 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (190 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (385 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik