Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. prosince 2007 - Štrasburk

12. Žádost o naléhavý postup

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu):

- o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Zpráva Komise již nyní uvádí, že není možné potvrdit povinné datum 1. ledna 2008, které stanoví nařízení. Důvodem žádosti o naléhavý postup je tedy skutečnost, že z hlediska právní jistoty je nezbytné přijmout změnu tohoto návrhu před 1. lednem 2008.

Parlament rozhodne o žádosti o naléhavý postup na začátku příštího zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí