Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

12. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, δεν είναι πλέον δυνατόν να επιβεβαιωθεί η υποχρεωτική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2008, την οποία προβλέπει ο Κανονισμός. Το κατεπείγον αιτιολογείται επομένως από το γεγονός ότι, για λόγους νομικής βεβαιότητας, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση αυτής της πρότασης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Το Σώμα θα κληθεί να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου