Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2007 r. - Strasburg

12. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Sprawozdanie Komisji wskazuje aktualnie, że nie jest możliwe potwierdzenie przewidzianej w rozporządzeniu daty wejścia obowiązku w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Konieczność zastosowania trybu pilnego wypływa z faktu, iż ze względu na bezpieczeństwo prawne konieczne jest przyjęcie zmian do tego wniosku przed dniem 1 stycznia 2008 r.

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności