Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0398/2007

Внесени текстове :

A6-0398/2007

Разисквания :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0596

Протокол
Понеделник, 10 декември 2007 г. - Страсбург

17. Качество на атмосферния въздух ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Holger Krahmer представи препоръката за второ четене.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказа се Anja Weisgerber, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Dorette Corbey, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 11.12.2007.

Правна информация - Политика за поверителност