Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0398/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0398/2007

Keskustelut :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0596

Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2007 - Strasbourg

17. Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Holger Krahmer esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Anja Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

Puheenvuorot: Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij ja Charlie McCreevy

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2007, kohta 9.19.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö