Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0183(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0398/2007

Ingediende teksten :

A6-0398/2007

Debatten :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Stemmingen :

PV 11/12/2007 - 9.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0596

Notulen
Maandag 10 december 2007 - Straatsburg

17. Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Holger Krahmer licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anja Weisgerber, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij en Charlie McCreevy

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 11.12.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid