Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0398/2007

Predkladané texty :

A6-0398/2007

Rozpravy :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2007 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0596

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2007 - Štrasburg

17. Kvalita okolitého ovzdušia a čistejšie ovzdušie v Európe ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Holger Krahmer uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Anja Weisgerber za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dorette Corbey za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer nezávislý poslanec, Péter Olajos, Justas Vincas Paleckis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hiltrud Breyer, Jaromír Kohlíček, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Leopold Józef Rutowicz, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij a Charlie McCreevy

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.19 zápisnice zo dňa 11.12.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia