Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0032(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0471/2007

Ingediende teksten :

A6-0471/2007

Debatten :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Stemmingen :

PV 20/02/2008 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0056

Notulen
Maandag 10 december 2007 - Straatsburg

18. Volks- en woningtellingen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen [COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Ona Juknevičienė leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, Emanuel Jardim Fernandes, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, en Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Lambert van Nistelrooij, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ljudmila Novak, Miroslav Mikolášik en Meglena Kuneva.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: een volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid