Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 december 2007 - Straatsburg

19. Veiligheid van speelgoed (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Veiligheid van speelgoed

Meglena Kuneva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Malcolm Harbour, Arlene McCarthy, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Heide Rühle, Iliana Malinova Iotova, Vicente Miguel Garcés Ramón en Meglena Kuneva.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid