Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2007 - Štrasburg

19. Bezpečnosť hračiek (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Bezpečnosť hračiek

Meglena Kuneva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Malcolm Harbour, Arlene McCarthy, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Heide Rühle, Iliana Malinova Iotova, Vicente Miguel Garcés Ramón a Meglena Kuneva.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia