Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

22. Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Geoffrey Van Orden, Thijs Berman, Meglena Kuneva και Μάριος Ματσάκης, οι οποίοι εκφράζουν τη λύπη τους για την απουσία του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων συζητήσεων (Ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη).

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου