Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 december 2007 - Straatsburg

22. Tiende verjaardag van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op antipersoonsmijnen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Tiende verjaardag van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op antipersoonsmijnen

Meglena Kuneva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Geoffrey Van Orden, Thijs Berman, Meglena Kuneva en Marios Matsakis, die de afwezigheid van de Raad bij de laatste drie debatten betreurt (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 13.12.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid