Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 10 декември 2007 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 6.Връщане за ново разглеждане в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание (член 156 от правилника)
 7.Внесени документи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Петиции
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Отпаднали писмени декларации
 12.Решение за неотложна процедура
 13.Борба срещу тероризма (внесени предложения за резолюция)
 14.Ред на работа
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Политика за морска среда ***II (разискване)
 17.Качество на атмосферния въздух ***II (разискване)
 18.Статистически данни от преброяване на населението и жилищния фонд ***I (разискване)
 19.Безопасност на играчките (разискване)
 20.Сигурност на хотелите срещу риска от пожари (разискване)
 21.Европейско право на договорите (разискване)
 22.10 години от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (201 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (169 kb) Присъствен списък (21 kb) 
 
Протокол (237 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност