Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 10. december 2007 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 6.Henvisning til fornyet udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet (forretningsordenens artikel 156)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 9.Andragender
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 12.Afgørelse om uopsættelighed
 13.Bekæmpelse af terrorisme (indgivne beslutningsforslag)
 14.Arbejdsplan
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.EU's havmiljøpolitik ***II (forhandling)
 17.Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II (forhandling)
 18.Folke- og boligtællinger ***I (forhandling)
 19.Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
 20.Brandsikkerheden i hoteller (forhandling)
 21.Europæisk aftaleret (forhandling)
 22.Tiårsdagen for Ottawa-konventionen om forbud mod personelminer (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb) 
 
Protokol (163 kb) Tilstedeværelsesliste (21 kb) 
 
Protokol (224 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik