Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 6.Αναπομπή στην επιτροπή, για επεναξέταση, των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στην Ολομέλεια (άρθρο 156 του Κανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 12.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 13.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας(προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II (συζήτηση)
 17.Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II (συζήτηση)
 18.Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (συζήτηση)
 19.Ασφάλεια των παιχνιδιών (συζήτηση)
 20.Αντιπυρική ασφάλεια ξενοδοχείων (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (συζήτηση)
 22.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (168 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου