Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 6.Täysistunnon käsiteltäväksi jätettyjen tarkistusten palauttaminen valiokuntakäsittelyyn (työjärjestyksen 156 artikla)
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vetoomukset
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 12.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 13.Terrorismin torjunta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II (keskustelu)
 17.Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa ***II (keskustelu)
 18.Väestölaskennat ja asumiskyselyt ***I (keskustelu)
 19.Lelujen turvallisuus (keskustelu)
 20.Hotellien paloturvallisuus (keskustelu)
 21.Euroopan sopimusoikeus (keskustelu)
 22.Jalkaväkimiinojen kieltämistä koskevan Ottawan yleissopimuksen kymmenes vuosipäivä (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (56 kb) 
 
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (21 kb) 
 
Pöytäkirja (219 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö