Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2007 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 6.Odesłanie do komisji, w celu ponownego rozpatrzenia, poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym (art. 156 Regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)
 9.Petycje
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Upadłe oświadczenia pisemne
 12.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 13.Walka z terroryzmem (złożone projekty rezolucji)
 14.Porządek obrad
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (debata)
 17.Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II (debata)
 18.Spisy powszechne ludności i mieszkań ***I (debata)
 19.Bezpieczeństwo zabawek (debata)
 20.Ochrona przeciwpożarowa w hotelach (debata)
 21.Europejskie prawo umów (debata)
 22.Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (174 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (162 kb) Lista obecności (21 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności