Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2007 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 6.Posudzovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pléna vo výbore (článok 156 rokovacieho poriadku)
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Petície
 10.Text zmlúv poskytnutých Radou
 11.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 12.Žiadosť o naliehavý postup
 13.Boj proti terorizmu (predložené návrhy uznesení)
 14.Program práce
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Politika Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky ***II (rozprava)
 17.Kvalita okolitého ovzdušia a čistejšie ovzdušie v Európe ***II (rozprava)
 18.Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ***I (rozprava)
 19.Bezpečnosť hračiek (rozprava)
 20.Protipožiarna bezpečnosť v hoteloch (rozprava)
 21.Európske zmluvné právo (rozprava)
 22.Desiate výročie Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (174 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (21 kb) 
 
Zápisnica (225 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia