Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 10 december 2007 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 6.Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för plenum (artikel 156 i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Framställningar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Bortfallna skriftliga förklaringar
 12.Beslut om brådskande förfarande
 13.Kampen mot terrorism (ingivna resolutionsförslag)
 14.Arbetsplan
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Gemenskapens politik för havsmiljön ***II (debatt)
 17.Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II (debatt)
 18.Folk- och bostadsräkningar ***I (debatt)
 19.Leksakers säkerhet (debatt)
 20.Brandsäkerhet på hotell (debatt)
 21.Europeisk avtalsrätt (debatt)
 22.Tio år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (177 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Närvarolista (21 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy