Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2007 r. - Strasburg

2. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
CRE

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz [COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] – Sprawozdawca Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007 komisja AGRI

Głos zabrał Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (sprawozdawca), w imieniu komisji AGRI.

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został wpisany do porządku obrad posiedzenia w środę 12.12.2007.

Głosowanie: punkt 6_5 PV z 13.12.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności