Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0138(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0477/2007

Внесени текстове :

A6-0477/2007

Разисквания :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 3.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0610

Протокол
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург

7. Обща организация на пазара на вино * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно общата организация на пазара на вино и за изменение на някои регламенти [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Giuseppe Castiglione представи доклада.

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE-DE, Katerina Batzeli, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Sergio Berlato, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Vladimír Železný, от името на групата IND/DEM, Peter Baco, независим член на ЕП, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou и Димитър Стоянов.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.11 от протокола от 12.12.2007.

Правна информация - Политика за поверителност