Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0138(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0477/2007

Ingediende teksten :

A6-0477/2007

Debatten :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Stemmingen :

PV 12/12/2007 - 3.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0610

Notulen
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg

7. Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en tot wijziging van een aantal verordeningen [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Giuseppe Castiglione leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie, Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Sergio Berlato, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou en Dimitar Stoyanov.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.11 van de notulen van 12.12.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid