Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0138(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0477/2007

Predkladané texty :

A6-0477/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Hlasovanie :

PV 12/12/2007 - 3.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0610

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg

7. Spoločná organizácia trhu s vínom * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom a zmene a doplnení niektorých nariadení [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Giuseppe Castiglione uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Sergio Berlato za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezávislý poslanec, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou a Dimitar Stoyanov.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.11 zápisnice zo dňa 12.12.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia