Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0177(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0470/2007

Ingediende teksten :

A6-0470/2007

Debatten :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Stemmingen :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0598

Notulen
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg

8. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Jan Mulder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Bourzai, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 11.12.2007.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid