Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0177(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0470/2007

Predkladané texty :

A6-0470/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Hlasovanie :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0598

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg

8. Priama podpora pre poľnohospodárov (SPP) a podpora rozvoja vidieka (EPFRV) * (rozprava)
CRE

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Jan Mulder (A6-0470/2007)

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Jan Mulder uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 11.12.2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia