Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0456/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0456/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0579

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.2. Τροποποίηση των συμφωνιών σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές που έχουν συναφθεί με τη Γεωργία, το Λίβανο, τις Μαλδίβες, τη Μολδαβία, τη Σινγκαπούρη και την Ουρουγουάη για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλων τροποίησης της των συμφωνιών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
- της κυβέρνησης της Γεωργίας,
- της Δημοκρατίας του Λιβάνου,
- της Δημοκρατίας των Μαλδιβών,
- της Δημοκρατίας της Μολδαβίας,
- της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και
- της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης
για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0579)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου