Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0178(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0478/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0478/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0581

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.4. Έλεγχος κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών [COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0581)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου