Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0088(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0484/2007

Ingediende teksten :

A6-0484/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/12/2007 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0588

Notulen
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg

9.11. Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen [COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0588)

Juridische mededeling - Privacybeleid