Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2237(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0493/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0493/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0593

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: James Elles (A6-0493/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0593)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου