Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0389/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0389/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 16
CRE 10/12/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0595

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.18. Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0595)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου