Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0398/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0596

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

9.19. Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0596)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου