Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2007 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Sprawozdanie Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki i Zuzana Roithová

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności