Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решение за неотложна процедура
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Законодателна програма и работа на Комисията за 2008 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Споразумения за икономическо партньорство (внесени предложения за резолюция)
 6.Внесени документи
 7.Обща организация на пазара на вино * (разискване)
 8.Подпомагане на развитието на селските райони * (разискване)
 9.Време за гласуване
  
9.1.ЕО - Мароко: услуги за въздушен превоз, протокол с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.ЕО - Грузия, Ливан, Малдивите, Молдова, Сингапур и Уругвай : Протоколи за изменение на споразуменията относно някои аспекти на въздушните услуги с оглед присъединяването на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Aдаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Контрол върху износа на селскостопански продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Теглително-прикачно устройство и устройство за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Везни с неавтоматично действие (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Посадъчен материал (преработена версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.10.Ставки по данъка върху добавената стойност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.11.Съвместно предприятие ARTEMIS * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.12.Съвместно предприятие ENIAC * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.13.Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.14.Съвместно предприятие „Чисто небе“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.15.Дипломатическа и консулска закрила на гражданите на Съюза (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.16.Проект на коригиращ бюджет № 7/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.17.Безхартиена среда за митниците и търговията ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.18.Политика за морска среда ***II (гласуване)
  
9.19.Качество на атмосферния въздух ***II (гласуване)
  
9.20.Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I (гласуване)
  
9.21.Подпомагане на развитието на селските райони * (гласуване)
 10.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Проект на общ бюджет 2008 г., променен от Съвета (всички раздели) (разискване)
 15.Годишен доклад на Европейския съюз относно правата на човека (разискване)
 16.Втора среща на върха ЕС - Африка (Лисабон, 8 и 9 декември 2007 г.) (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност ***II (разискване)
 19.Евровинетка (разискване)
 20.Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни * (разискване)
 21.Правна защита на промишлени дизайни ***I (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (235 kb) Присъствен списък (64 kb)       
 
Протокол (166 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (220 kb) Резултати от поименно гласуване (206 kb) 
 
Протокол (246 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (147 kb) Резултати от поименно гласуване (132 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност