Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2008 (předložené návrhy usnesení)
 5.Dohody o hospodářském partnerství (předložené návrhy usnesení)
 6.Předložení dokumentů
 7.Společná organizace trhu s vínem * (rozprava)
 8.Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (rozprava)
 9.Hlasování
  
9.1.Změna dohody ES-Maroko o některých aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo přistoupení Bulharska a Rumunska k EU * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Změna dohod o leteckých službách s Gruzií, Libanonem, Maledivami, Moldavskem, Singapurem a Uruguayí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Úprava přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Kontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (změna nařízení Rady (EHS) č. 386/90) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Váhy s neautomatickou činností (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.10.Dočasná ustanovení pro sazby DPH * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.11.Založení společného podniku ARTEMIS * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.12.Založení společného podniku ENIAC * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.13.Založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.14.Založení společného podniku Clean Sky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.15.Zelená kniha: Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.16.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.17.Bezpapírové prostředí pro clo a obchod ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.18.Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí ***II (hlasování)
  
9.19.Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu ***II (hlasování)
  
9.20.Interoperabilita železničního systému Společenství (přepracování) ***I (hlasování)
  
9.21.Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (hlasování)
 10.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 14.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny části) (rozprava)
 15.Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech (rozprava)
 16.Druhá schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika (Lisabon, 8. a 9. prosince 2007) (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 18.Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II (rozprava)
 19.Eurovignette (rozprava)
 20.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů * (rozprava)
 21.Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (211 kb) Prezenční listina (64 kb)       
 
Zápis (152 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (186 kb) Jmenovitá hlasování (138 kb) 
 
Zápis (219 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (141 kb) Jmenovitá hlasování (133 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí