Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (indgivne beslutningsforslag)
 5.Økonomiske partnerskabsaftaler (indgivne beslutningsforslag)
 6.Modtagne dokumenter
 7.Den fælles markedsordning for vin * (forhandling)
 8.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (forhandling)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.2.Aftaler EF/Georgien, Libanon, Maldiverne, Moldova, Singapore og Uruguay om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.3.Tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.4.Kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.5.Slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.6.Ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.7.Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.8.Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.9.Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter (omarbejdning) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.10.Midlertidige bestemmelser om momssatser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.11.Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.12.Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.13.Fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.14.Oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.15.Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.16.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.17.Papirløs sagsbehandling inden for told og handel ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
9.18.EU's havmiljøpolitik ***II (afstemning)
  
9.19.Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II (afstemning)
  
9.20.Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
9.21.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)
 10.Overrækkelse af Sakharov-prisen
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Forslag til det almindelige budget 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
 15.Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder (forhandling)
 16.Andet topmøde EU/Afrika (Lissabon, 8. og 9. december 2007) (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ***II (forhandling)
 19.Eurovignette (forhandling)
 20.Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter * (forhandling)
 21.Retlig beskyttelse af mønstre ***I (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (201 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)       
 
Protokol (155 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (172 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (185 kb) 
 
Protokol (222 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (128 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (123 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik