Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 11 december 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008 (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Economische partnerschapsovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Ingekomen stukken
 7.Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt * (debat)
 8.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (debat)
 9.Stemmingen
  
9.1.Wijziging van de overeenkomst EG/Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Wijziging van de overeenkomsten met Georgië, Libanon, de Maldiven, Moldavië, Singapore en Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Controle bij de uitvoer van landbouwproducten die in aanmerking komen voor restituties of andere bedragen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Sleepinrichting en achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Niet-automatische weegwerktuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Minimumnormen ter bescherming van kalveren (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.13.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.14.Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.15.Groenboek: Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.17.Eenvoudige en papierloze omgeving voor de douanediensten en de marktdeelnemers ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
9.18.Communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu ***II (stemming)
  
9.19.Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa ***II (stemming)
  
9.20.Interoperabiliteit van het communautair spoorwegsysteem (herschikking) ***I (stemming)
  
9.21.Rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) * (stemming)
 10.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ontwerp van algemene begroting 2008, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (debat)
 15.Jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten (debat)
 16.Tweede Top EU/Afrika (Lissabon, 8 en 9 december 2007) (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart, Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***II (debat)
 19.Eurovignet (debat)
 20.Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten * (debat)
 21.Wijziging richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen ***I (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (209 kb) Presentielijst (64 kb)       
 
Notulen (163 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (177 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (204 kb) 
 
Notulen (226 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (129 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (122 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid