Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (złożone projekty rezolucji)
 5.Porozumienia o partnerstwie gospodarczym (złożone projekty rezolucji)
 6.Składanie dokumentów
 7.Wspólna organizacja rynku wina * (debata)
 8.Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich * (debata)
 9.Głosowanie
  
9.1.Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych pomiędzy WE/Maroko * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Monitorowanie wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (zmiana rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (przekształcenie) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.10.Tymczasowe przepisy dotyczące stawek podatku VAT * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.11.Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.12.Ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.13.Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.14.Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.15.Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.16.Projekt budżetu korygującego nr 7/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.17.Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.18.Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (głosowanie)
  
9.19.Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II (głosowanie)
  
9.20.Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
9.21.Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich * (głosowanie)
 10.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (debata)
 15.Roczne sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka (debata)
 16.Drugi szczyt UE/Afryka (Lizbona, 8-9 grudnia 2007 r.) (debata)
 17.Tura pytań (pytania do Komisji)
 18.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***II (debata)
 19.Eurowinieta (debata)
 20.Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych * (debata)
 21.Ochrona prawna wzorów i modeli ***I (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (203 kb) Lista obecności (64 kb)       
 
Protokół (159 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (179 kb) Głosowanie imienne (179 kb) 
 
Protokół (226 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (145 kb) Głosowanie imienne (123 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności