Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie o žiadosti o naliehavý postup
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2008 (predložené návrhy uznesení)
 5.Dohody o hospodárskom partnerstve (predložené návrhy uznesení)
 6.Predložené dokumenty
 7.Spoločná organizácia trhu s vínom * (rozprava)
 8.Priama podpora pre poľnohospodárov (SPP) a podpora rozvoja vidieka (EPFRV) * (rozprava)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Zmena a doplnenie dohody ES/Maroko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Zmena a doplnenie dohôd o určitých aspektoch leteckých služieb uzavretých s Gruzínskom, Libanonom, Maldivami, Moldavskom, Singapurom a Uruguajom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Úprava prílohy VIII k aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Monitorovanie vykonávané v čase vývozu poľnohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované náhrady alebo iné finančné čiastky (zmena nariadenia Rady (EHS) č. 386/90) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Spojovacie zariadenie a spätný chod pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Váhy s neautomatickou činnosťou (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Uvádzanie do obehu množiteľného materiálu ovocných drevín a ovocných rastlín určených na výrobu ovocia (prepracované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb DPH * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.11.Vytvorenie spoločného podniku ARTEMIS * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.12.Vytvorenie spoločného podniku ENIAC * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.13.Zriadenie spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.14.Vytvorenie spoločného podniku Čistá obloha * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.15.Zelená kniha: Diplomatická a konzulárna ochrana občanov EÚ v tretích krajinách (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.16.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.17.Colné a obchodné prostredie bez dokladov v papierovej forme ***II (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.18.Politika Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky ***II (hlasovanie)
  
9.19.Kvalita okolitého ovzdušia a čistejšie ovzdušie v Európe ***II (hlasovanie)
  
9.20.Interoperabilita systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
9.21.Priama podpora pre poľnohospodárov (SPP) a podpora rozvoja vidieka (EPFRV) * (hlasovanie)
 10.Udeľovanie ceny A. Sacharova (slávnostné rokovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (rozprava)
 15.Výročná správa Európskej únie o ľudských právach (rozprava)
 16.Druhý samit EÚ/ Afrika (Lisabon, 8. a 9. decembra 2007) (rozprava)
 17.Hodina otázok (pre Komisiu)
 18.Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ***II (rozprava)
 19.Eurovignette (rozprava)
 20.Informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov * (rozprava)
 21.Právna ochrana dizajnov ***I (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (155 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (205 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (205 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (144 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (124 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia