Seznam 
Zápis
PDF 219kWORD 152k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2008 (předložené návrhy usnesení)
 5.Dohody o hospodářském partnerství (předložené návrhy usnesení)
 6.Předložení dokumentů
 7.Společná organizace trhu s vínem * (rozprava)
 8.Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (rozprava)
 9.Hlasování
  
9.1.Změna dohody ES-Maroko o některých aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo přistoupení Bulharska a Rumunska k EU * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Změna dohod o leteckých službách s Gruzií, Libanonem, Maledivami, Moldavskem, Singapurem a Uruguayí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Úprava přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Kontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (změna nařízení Rady (EHS) č. 386/90) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Váhy s neautomatickou činností (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.10.Dočasná ustanovení pro sazby DPH * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.11.Založení společného podniku ARTEMIS * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.12.Založení společného podniku ENIAC * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.13.Založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.14.Založení společného podniku Clean Sky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.15.Zelená kniha: Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.16.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.17.Bezpapírové prostředí pro clo a obchod ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.18.Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí ***II (hlasování)
  
9.19.Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu ***II (hlasování)
  
9.20.Interoperabilita železničního systému Společenství (přepracování) ***I (hlasování)
  
9.21.Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (hlasování)
 10.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 14.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny části) (rozprava)
 15.Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech (rozprava)
 16.Druhá schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika (Lisabon, 8. a 9. prosince 2007) (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 18.Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II (rozprava)
 19.Eurovignette (rozprava)
 20.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů * (rozprava)
 21.Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu):

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] – Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Vystoupil Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (zpravodaj) za výbor AGRI.

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Bod byl zařazen na pořad jednání zasedání konaného ve středu 12. 12. 2007.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 13.12.2007.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Východní Čad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o nedávných nepokojích ve východním Čadu a o naléhavosti rozmístění sil EUFOR CHAD/CAR (B6-0527/2007);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL o nedávných nepokojích ve východním Čadu (B6-0529/2007);

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola o východním Čadu (B6-0533/2007);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE o nedávných nepokojích ve východním Čadu a o naléhavosti rozmístění sil EUFOR CHAD/CAR (B6-0535/2007);

- Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE o nedávných nepokojích ve východním Čadu a o naléhavosti rozmístění sil (B6-0536/2007);

- Raül Romeva i Rueda a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE o východním Čadu (B6-0541/2007);

II. Práva žen v Saudské Arábii

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas a Brian Crowley za skupinu UEN o právech žen v Saudské Arábii (B6-0526/2007);

- Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o právech žen v Saudské Arábii (B6-0530/2007);

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Colm Burke za skupinu PPE-DE o právech žen v Saudské Arábii (B6-0534/2007);

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen a Frédérique Ries za skupinu ALDE o právech žen v Saudské Arábii (B6-0537/2007);

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer a Jill Evans za skupinu Verts/ALE o Saudské Arábii (B6-0539/2007);

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE o právech žen v Saudské Arábii (B6-0540/2007);

III. Spravedlnost pro ženy společnice   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE o ženách společnicích (B6-0525/2007);

- Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o ženách společnicích (B6-0528/2007);

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska a Brian Crowley za skupinu UEN o ženách společnicích (B6-0531/2007);

- Sophia in 't Veld a Marios Matsakis za skupinu ALDE o ženách společnicích (B6-0538/2007).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2008 (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 13.11.2007 (bod 4 zápisu ze dne 13.11.2007).

-Hartmut Nassauer a Joseph Daul za skupinu PPE-DE o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 (B6-0500/2007);

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 (B6-0501/2007);

- Martin Schulz a Hannes Swoboda za skupinu PSE o legislativním a pracovním plánu Komise na rok 2008 (B6-0502/2007);

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis a Graham Watson za skupinu ALDE o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 (B6-0504/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski a Mario Borghezio za skupinu UEN o legislativním a pracovním programu Komise na rok 2008 (B6-0506/2007);

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL o legislativním a pracovním programu Komise pro rok 2008 (B6-0508/2007).

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 12.12.2007.


5. Dohody o hospodářském partnerství (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala dne 28.11.2007 (bod 17 zápisu ze dne 28.11.2007).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Robert Sturdy a Maria Martens za skupinu PPE-DE o dohodách o hospodářském partnerství (B6-0497/2007)

- Harlem Désir a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o dohodách o hospodářském partnerství (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet a Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE o dohodách o hospodářském partnerství (B6-0499/2007);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Janusz Wojciechowski za skupinu UEN o dohodách o hospodářském partnerství (B6-0511/2007).

Tyto návrhy nahrazují návrhy usnesení B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 a B6-0491/2007, které byly staženy.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 12.12.2007.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva (KOM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (KOM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se začleněním biometrických znaků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza (KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Zpráva o 23. výroční zprávě Komise o kontrole provádění práva Společenství (2005) (2006/2271(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - výbor AFET - Zpravodaj: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití nástroje pružnosti (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Zpráva o pozměněném návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) od poslanců

3.1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Jana Bobošíková: Návrh usnesení o nutnosti ratifikace Lisabonské reformní smlouvy referendem (B6-0430/2007)

předáno

příslušný výbor :

AFCO


7. Společná organizace trhu s vínem * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení [KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Giuseppe Castiglione uvedl zprávu.

Vystoupili: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Sergio Berlato za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezařazený, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou a Dimitar Stoyanov.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac a Mariann Fischer Boel.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.11 zápisu ze dne 12.12.2007.


8. Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Jan Mulder uvedl zprávu.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski a Mariann Fischer Boel.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 9.21 zápisu ze dne 11.12.2007.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:25 před hlasováním a pokračovalo v 11:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


9.1. Změna dohody ES-Maroko o některých aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo přistoupení Bulharska a Rumunska k EU * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o některých aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0578)


9.2. Změna dohod o leteckých službách s Gruzií, Libanonem, Maledivami, Moldavskem, Singapurem a Uruguayí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolů, kterými se mění dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropským společenstvím a
- vládou Gruzie,
- Libanonskou republikou,
- Maledivskou republikou,
- Moldavskou republikou,
- vládou Singapurské republiky a
- Uruguayskou východní republikou,
aby se zohlednilo přistoupení Bulharské republiky a Rumunské republiky k Evropské unii [KOM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0579)


9.3. Úprava přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska [KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0455/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0580)


9.4. Kontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (změna nařízení Rady (EHS) č. 386/90) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 386/90 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky [KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0581)


9.5. Odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) [KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0582)


9.6. Váhy s neautomatickou činností (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění) [KOM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0583)


9.7. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (kodifikované znění) [KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0584)


9.8. Minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) [KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0585)


9.9. Uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) [KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Ioannis Gklavakis (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0586)


9.10. Dočasná ustanovení pro sazby DPH * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty [KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Pervenche Berès (předsedkyně výboru ECON) učinila prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0587)


9.11. Založení společného podniku ARTEMIS * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů [KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0588)


9.12. Založení společného podniku ENIAC * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o založení společného podniku ENIAC [KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0589)


9.13. Založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva [KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0590)


9.14. Založení společného podniku Clean Sky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje společný podnik Čisté Nebe [KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Lena Ek (A6-0483/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0591)


9.15. Zelená kniha: Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o Zelené knize: Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích [2007/2196(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

Ioannis Varvitsiotis (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0592)


9.16. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 7/2007: revize předpovědí zůstatků DPH a HND - snížení položek plateb [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: James Elles (A6-0493/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0593)


9.17. Bezpapírové prostředí pro clo a obchod ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2007)0594)


9.18. Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0595)


9.19. Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0596)


9.20. Interoperabilita železničního systému Společenství (přepracování) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému Společenství (přepracování) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Rozprava se konala dne 28.11.2007 (bod 18 zápisu ze dne 28.11.2007).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0597)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0597)


9.21. Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0598)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0598)


(Zasedání, které bylo přerušeno v 11:50, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

10. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:00 do 12:30 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny Sálihu Mahmúdovi Usmánovi, súdánskému právníkovi a obhájci obětí válečného konfliktu v Dárfúru.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik a Zuzana Roithová

Zpráva Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Zpráva Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki a Zuzana Roithová


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Christopher Beazley oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Ieke van den Burg - A6-0469/2007.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel a Wolfgang Kreissl-Dörfler informovali předsednictvo, že byli přítomni na zasedání, jejich jména však nebyla uvedena na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


14. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny části) (rozprava)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) a o návrzích na změnu č. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) a 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008

Oddíl I – Evropský parlament

Oddíl II – Rada

Oddíl III – Komise

Oddíl IV – Soudní dvůr

Oddíl V – Účetní dvůr

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

Oddíl VII – Výbor regionů

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

- Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Kyösti Virrankoski a Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä a Kyösti Virrankoski uvedli zprávu.

Vystoupili Emanuel Santos (úřadující předseda Rady) a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Vystoupili: Richard James Ashworth za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder a Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupili: Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil a Emanuel Santos.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 13.12.2007.


15. Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech

Manuel Lobo Antunes (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava je uzavřena.


16. Druhá schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika (Lisabon, 8. a 9. prosince 2007) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Druhá schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika (Lisabon, 8. a 9. prosince 2007)

Manuel Lobo Antunes (úřadující předseda Rady) a Louis Michel (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Maria Martens za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Eoin Ryan za skupinu UEN, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezařazený, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock a Gabriele Zimmer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes a Louis Michel.

Rozprava je uzavřena.


17. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0384/2007).

První část

Otázka 34 (Lambert van Nistelrooij): Energie – Světová obchodní organizace.

Otázka a a doplňující otázky od: Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig a Jörg Leichtfried. Odpověď: Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Otázka 35 (Justas Vincas Paleckis): Model udržitelného rozvoje měst.

Otázka a a doplňující otázky od: Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack. Odpověď: Günter Verheugen.

Otázka 36 (Karin Riis-Jørgensen): Objektivnost sítí v rámci reformy telekomunikací.

Otázka a a doplňující otázky od: Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour a Paul Rübig. Odpověď: Viviane Reding (členka Komise).

Druhá část

Otázka 37 (Colm Burke): Evropská charta malých podniků.

Otázka a a doplňující otázky od: Colm Burke a Malcolm Harbour. Odpověď: Günter Verheugen.

Otázka 38 (Jim Higgins): Hluk způsobený motorovými vozidly.

Otázka a a doplňující otázky od: Jim Higgins, Hubert Pirker a Margarita Starkevičiūtė. Odpověď: Günter Verheugen.

Autor otázky 39 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 40 (Giovanna Corda): Liberalizace trhu s energií ve prospěch spotřebitelů.

Otázka a a doplňující otázky od: Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 41 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 42 (Bernd Posselt): Energetická spolupráce v jihovýchodní Evropě.

Otázka a a doplňující otázky od: Bernd Posselt a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 43 (Mairead McGuinness): Začlenění Irska do evropského trhu s energií.

Otázka a a doplňující otázky od: Jim Higgins (zástupce autora). Odpověď: Andris Piebalgs.

Autoři otázek 44 52 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 53 (Georgios Papastamkos): Financování evropských NO, které pracují v oblasti životního prostředí, z prostředků EU.

Otázka a a doplňující otázky od: Georgios Papastamkos a Jörg Leichtfried. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 54 (Claude Moraes): Porušování předpisů v oblasti odpadů / ochrany životního prostředí jako trestný čin.

Otázka a a doplňující otázky od: Claude Moraes a Reinhard Rack. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 55 (Dimitrios Papadimoulis): Továrny na čištění městských odpadních vod.

Otázka a doplňující otázka od: Dimitrios Papadimoulis. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázky 67 a 83 jsou nepřípustné.

Autoři otázek 56 až 66, 68 až 82 a 84 až 90 obdrží písemné odpovědi.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:10, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

18. Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda).

Vystoupili: Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Arūnas Degutis za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.8 zápisu ze dne 12.12.2007.


19. Eurovignette (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0072/2007), kterou pokládá Paolo Costa za výbor TRAN, Komisi: Směrnice 2006/38/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Eurovignette), článek 11 o průběžné analýze dopadu týkající se zahrnutí interních a sociálních nákladů (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (zástupce autora) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Jacques Barrot (místopředseda) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

°
° ° °

Vystoupil Jörg Leichtfried k tlumočení.


20. Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích [KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Bogdan Golik uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, a Mariann Fischer Boel.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.6 zápisu ze dne 12.12.2007.


21. Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů [KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Klaus-Heiner Lehne uvedl zprávu.

Vystoupili: Wolf Klinz (navrhovatel výboru ECON), Manuel Medina Ortega (navrhovatel výboru IMCO), Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Daniel Strož za skupinu GUE/NGL, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing a Charlie McCreevy.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 3.10 zápisu ze dne 12.12.2007.


22. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 398.771/OJME)


23. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:40.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí