Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 217kWORD 158k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Talouskumppanuussopimukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Viinin yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)
 8.YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) * (keskustelu)
 9.Äänestykset
  9.1.EY:n ja Marokon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.2.EY:n ja Georgian, Libanonin, Malediivien, Moldovan, Singaporen ja Uruguayn välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.3.Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.4.Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.5.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteet ja peruutus ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.6.Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.7.Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.8.Vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.9.Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.10.Arvonlisäverokantoja koskevat väliaikaiset säännökset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.11.ARTEMIS-yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.12.ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.13.Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.14.Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.15.Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antama suojelu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.16.Lisätalousarvio nro 7/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.17.Paperiton tullin ja kaupan toimintaympäristö ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  9.18.Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II (äänestys)
  9.19.Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa ***II (äänestys)
  9.20.Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I (äänestys)
  9.21.YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) * (äänestys)
 10.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (kaikki pääluokat) (keskustelu)
 15.EU:n vuosittainen ihmisoikeusraportti (keskustelu)
 16.Toinen EU:n ja Afrikan huippukokous (Lissabon, 8. ja 9. joulukuuta 2007) (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II (keskustelu)
 19.Eurovinjetti (keskustelu)
 20.Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet * (keskustelu)
 21.Mallien oikeudellinen suoja ***I (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 21/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärästä [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (esittelijä) käytti puheenvuoron AGRI-valiokunnan puolesta.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Tämä kohta otettiin keskiviikkona 12.12.2007 pidettävän istunnon esityslistalle.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.5.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Itä-Tšad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta viimeaikaisista levottomuuksista Itä-Tšadissa ja tarpeesta ottaa pikaisesti käyttöön EUFOR TCHAD/RCA-joukot (B6-0527/2007)

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta viimeaikaisista levottomuuksista Itä-Tšadissa (B6-0529/2007)

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola Itä-Tšadista (B6-0533/2007)

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock ja Josep Borrell Fontelles PSE-ryhmän puolesta viimeaikaisista levottomuuksista Itä-Tšadissa ja tarpeesta ottaa pikaisesti käyttöön EUFOR TCHAD/RCA-joukot (B6-0535/2007)

- Thierry Cornillet ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta viimeaikaisista levottomuuksista Itä-Tšadissa ja tarpeesta ottaa pikaisesti käyttöön EUFOR TCHAD/RCA-joukot (B6-0536/2007)

- Raül Romeva i Rueda ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta Itä-Tšadista (B6-0541/2007);

II. Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas ja Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa B6-0526/2007)

- Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa (B6-0530/2007)

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa (B6-0534/2007)

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa (B6-0537/2007)

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer ja Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta (B6-0539/2007)

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa (B6-0540/2007);

III. Oikeutta "lohtunaisille"   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta ”lohtunaisista” (B6-0525/2007)

- Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta ”lohtunaisista” (B6-0528/2007)

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska ja Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta ”lohtunaisista” (B6-0531/2007)

- Sophia in 't Veld ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta ”lohtunaisista” (B6-0538/2007).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 13.11.2007 (istunnon pöytäkirja 13.11.2007, kohta 4).

-Hartmut Nassauer ja Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0500/2007)

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0501/2007)

- Martin Schulz ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0502/2007)

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0504/2007)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski ja Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0506/2007)

- Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 (B6-0508/2007).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 6.1.


5. Talouskumppanuussopimukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 28.11.2007 (istunnon pöytäkirja 28.11.2007, kohta 17).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Robert Sturdy ja Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta talouskumppanuussopimuksista (B6-0497/2007)

- Harlem Désir ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta talouskumppanuussopimuksista (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet ja Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta talouskumppanuussopimuksista (B6-0499/2007)

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta talouskumppanuussopimuksista (B6-0511/2007).

Nämä päätöslauselmaesitykset korvaavat päätöslauselmaesitykset B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 ja B6-0491/2007, jotka on peruutettu.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 6.2.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (Kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

DEVE, ENVI, INTA

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFET

lausuntoa varten :

INTA

- Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin (KOM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

AFET, TRAN

- Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta (KOM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

AFET, JURI

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Mietintö komission 23. vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2005) (2006/2271(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen käyttämisestä (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 21/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönottopäivämäärästä (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) jäseniltä:

3.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Jana Bobošíková: Päätöslauselmaesitys tarpeesta ratifioida Lissabonin uudistussopimus kansanäänestyksellä (B6-0430/2007)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFCO


7. Viinin yhteinen markkinajärjestely * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä ja eräiden asetusten muuttamisesta [KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Giuseppe Castiglione esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Elisabeth Jeggle PPE-DE-ryhmän puolesta, Katerina Batzeli PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, Sergio Berlato UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vincenzo Aita GUE/NGL-ryhmän puolesta, Vladimír Železný IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Peter Baco, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou ja Dimitar Stoyanov.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac ja Mariann Fischer Boel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 3.11.


8. YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Jan Mulder esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernadette Bourzai PSE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski ja Mariann Fischer Boel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2007, kohta 9.21.

(Istunto keskeytettiin klo 11.25 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


9.1. EY:n ja Marokon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0578)


9.2. EY:n ja Georgian, Libanonin, Malediivien, Moldovan, Singaporen ja Uruguayn välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Georgian hallituksen, Libanonin tasavallan, Malediivien tasavallan, Moldovan tasavallan, Singaporen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan välisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0579)


9.3. Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttamisesta [KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0455/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0580)


9.4. Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta [KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0581)


9.5. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteet ja peruutus ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0582)


9.6. Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muista kuin itsetoimivista vaaoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0583)


9.7. Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi (Euratom) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (kodifioitu toisinto) [KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0584)


9.8. Vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0585)


9.9. Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (uudelleen laadittu toisinto) [KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Ioannis Gklavakis (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0586)


9.10. Arvonlisäverokantoja koskevat väliaikaiset säännökset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta joidenkin arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta [KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Pervenche Berès (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0587)


9.11. ARTEMIS-yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi "ARTEMIS-yhteisyrityksen" perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi [KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0588)


9.12. ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta [KOM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0589)


9.13. Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten [KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0590)


9.14. Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Clean sky -yhteisyrityksen perustamisesta [KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Lena Ek (A6-0483/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0591)


9.15. Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antama suojelu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antamaa suojelua kolmansissa maissa koskeva vihreä kirja [2007/2196(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Ioannis Varvitsiotis (esittelijä) käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0592)


9.16. Lisätalousarvio nro 7/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2007, Pääluokka III – Komissio [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: James Elles (A6-0493/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0593)


9.17. Paperiton tullin ja kaupan toimintaympäristö ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2007)0594)


9.18. Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0595)


9.19. Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0596)


9.20. Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (uudelleen laadittu) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Keskustelu käytiin 28.11.2007 (istunnon pöytäkirja 28.11.2007, kohta 18).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0597)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0597)


9.21. YMP:n suorat tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisen tuki (maaseuturahasto) * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0598)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0598)


(Istunto keskeytettiin klo 11.50 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

10. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Klo 12.00 - 12.30 parlamentti kokoontui juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi Darfurin sodan uhreja puolustavalle sudanilaiselle asianajajalle Salih Mahmoud Osmanille.


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik ja Zuzana Roithová

Mietintö: Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Mietintö: Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki ja Zuzana Roithová


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Christopher Beazley ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei ollut toiminut Ieke van den Burgin mietinnöstä A6-0469/2007 toimitetun äänestyksen yhteydessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel ja Wolfgang Kreissl-Dörfler ovat ilmoittaneet olleensa läsnä, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (kaikki pääluokat) (keskustelu)

Mietintö: Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008 (kaikki pääluokat) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) ja oikaisukirjelmät nro 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) ja nro 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2008
Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Pääluokka II – Neuvosto
Pääluokka III – Komissio
Pääluokka IV – Tuomioistuin
Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII – Alueiden komitea
Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies
Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
- Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Kyösti Virrankoski ja Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä ja Kyösti Virrankoski esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: Emanuel Santos (neuvoston puheenjohtaja) ja Dalia Grybauskaitė (komission jäsen).

Puheenvuorot: Richard James Ashworth PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Guy-Quint PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder ja Janusz Lewandowski.

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil ja Emanuel Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2007, kohta 6.2.


15. EU:n vuosittainen ihmisoikeusraportti (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n vuosittainen ihmisoikeusraportti

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta, Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Louis IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Toinen EU:n ja Afrikan huippukokous (Lissabon, 8. ja 9. joulukuuta 2007) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Toinen EU:n ja Afrikan huippukokous (Lissabon, 8. ja 9. joulukuuta 2007)

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Louis Michel (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Josep Borrell Fontelles PSE-ryhmän puolesta, Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock ja Gabriele Zimmer.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0384/2007).

Ensimmäinen osa

Kysymys 34 (Lambert van Nistelrooij): Energia-ala Maailman kauppajärjestössä.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 35 (Justas Vincas Paleckis): Kestävän kaupunkikehityksen malli.

Günter Verheugen vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Justas Vincas Paleckis ja Reinhard Rack.

Kysymys 36 (Karin Riis-Jørgensen): Verkon puolueettomuus viestintäalan uudistuspaketissa.

Viviane Reding (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour ja Paul Rübig.

Toinen osa

Kysymys 37 (Colm Burke): Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja.

Günter Verheugen vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Colm Burke ja Malcolm Harbour.

Kysymys 38 (Jim Higgins): Moottoriajoneuvojen melusaaste.

Günter Verheugen vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Hubert Pirker ja Margarita Starkevičiūtė.

Kysymys 39: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Kysymys 40 (Giovanna Corda): Kuluttajien eduksi koituva energiamarkkinoiden vapauttaminen.

Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 41 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 42 (Bernd Posselt): Energiayhteistyö Kaakkois-Euroopassa.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 43 (Mairead McGuinness): Irlannin sisällyttäminen EU:n energiamarkkinoihin.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jim Higgins (laatijan sijainen).

Kysymyksiin 44 - 52 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 53 (Georgios Papastamkos): EU:n rahoitus eurooppalaisille ympäristöalan kansalaisjärjestöille.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 54 (Claude Moraes): Jäterikos ja ympäristön suojeleminen rikoslain avulla.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Reinhard Rack.

Kysymys 55 (Dimitrios Papadimoulis): Jätevesien käsittelylaitokset Kreikassa.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Dimitrios Papadimoulis.

Kysymyksiä 67 ja 83 ei voitu ottaa käsiteltäväksi.

Kysymyksiin 56-66, 68-82 ja 84-90 vastataan kirjallisesti.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.10 ja sitä jatkettiin klo 21.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

18. Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender PSE-ryhmän puolesta, Arūnas Degutis ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 3.8.


19. Eurovinjetti (keskustelu)

Paolo Costan TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0072/2007): Verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta annetun (eurovinjetti)direktiivin 2006/38/EY 11 artikla, väliarviointikertomus sisäisten ja sosiaalisten kustannusten sisällyttämiseksi (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron tulkkauksesta.


20. Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa [KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Bogdan Golik esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta ja Mariann Fischer Boel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 3.6.


21. Mallien oikeudellinen suoja ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY muuttamisesta [KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Klaus-Heiner Lehne esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Wolf Klinz (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Strož GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2007, kohta 3.10.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 398.771/OJME).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö