Kazalo 
Zapisnik
PDF 215kWORD 153k
Torek, 11. december 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklep o nujnem postopku
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2008 (vloženi predlogi resolucij)
 5.Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (vloženi predlogi resolucij)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Skupna ureditev trga za vino * (razprava)
 8.SKP: Skupna pravila za sheme neposrednih podpor in nekatere sheme podpore za kmete ter podpora za razvoj podeželja * (razprava)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sprememba sporazuma med ES in Marokom o nekaterih vidikih zračnega prevoza zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Sprememba sporazumov o nekaterih vidikih zračnega prometa med ES in Gruzijo, Libanonom, Maldivi, Moldavijo, Singapurjem in Urugvajem zaradi pristopa Bolgarije in Romunije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Prilagoditev Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Nadzor pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna nadomestila ali drugi zneski (sprememba Uredbe Sveta (EGS) št. 386/90) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Naprava za vleko traktorja in vzvratna prestava kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Neavtomatske tehtnice (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Najvišja dovoljena stopnja radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Minimalni pogoji za zaščito telet (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.9.Trženje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (preoblikovana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.10.Začasne določbe o stopnjah DDV * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.11.Skupno podjetje ARTEMIS * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.12.Skupno podjetje ENIAC * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.13.Ustanovitev skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.14.Ustanovitev skupnega podjetja Čisto nebo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.15.Diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.16.Predlog spremembe proračuna št. 7/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.17.Brezpapirno okolje za carino in trgovino ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.18.Ukrepi Skupnosti na področju politike morskega okolja ***II (glasovanje)
  
9.19.Kakovost zunanjega zraka in čistejši zrak za Evropo ***II (glasovanje)
  
9.20.Interoperabilnost železniškega sistema Skupnosti ***I (glasovanje)
  
9.21.SKP: Skupna pravila za sheme neposrednih podpor in nekatere sheme podpore za kmete ter podpora za razvoj podeželja * (glasovanje)
 10.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Predlog splošnega proračuna 2008, kakor je bil spremenjen s strani Sveta (vsi oddelki) (razprava)
 15.Letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah (razprava)
 16.Drugi Vrh EU/Afrika (Lizbona, 8. in 9. december 2007) (razprava)
 17.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 18.Evropska agencija za varnost v letalstvu ***II (razprava)
 19.Evrovinjeta (razprava)
 20.Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo * (razprava)
 21.Pravno varstvo modelov ***I (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Sklep o nujnem postopku

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 21/2004 glede datuma uvedbe elektronske identifikacije za ovce in koze [KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

V imenu odbora AGRI je govoril Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (poročevalec).

Zahteva za nujni postopek je bila sprejeta.

Ta točka bo uvrščena na dnevni red seje v sredo, 12.12.2007.

Glasovanje: točka 6.5 , Zapisnik z dne 13.12.2007.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Vzhodni Čad

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o nedavnih nemirih v vzhodnem Čadu in nujnosti razporeditve sil EUFOR CHAD/CAR (B6-0527/2007);

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite in Marco Rizzo v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih nemirih v vzhodnem Čadu (B6-0529/2007);

- Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola o vzhodnem Čadu (B6-0533/2007);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock in Josep Borrell Fontelles v imenu skupine PSE o nedavnih nemirih v vzhodnem Čadu in nujnosti razporeditve sil EUFOR CHAD/CAR (B6-0535/2007);

- Thierry Cornillet in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o nedavnih nemirih v vzhodnem Čadu in nujnosti razporeditve sil EUFOR CHAD/CAR (B6-0536/2007);

- Raül Romeva i Rueda in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE o vzhodnem Čadu (B6-0541/2007);

II. Pravice žensk v Saudovi Arabiji

- Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas in Brian Crowley v imenu skupine UEN o pravicah žensk v Saudovi Arabiji (B6-0526/2007);

- Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o pravicah žensk v Saudovi Arabiji (B6-0530/2007);

- Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Colm Burke v imenu skupine PPE-DE o pravicah žensk v Saudovi Arabiji (B6-0534/2007);

- Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o pravicah žensk v Saudovi Arabiji (B6-0537/2007);

- Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer in Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE o Savdski Arabiji (B6-0539/2007);

- Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o pravicah žensk v Savdski Arabiji (B6-0540/2007);

III. Pravice za ženske, ki nudijo uteho   

- Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda in Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE o ženskah, ki nudijo uteho (B6-0525/2007);

- Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o ženskah, ki nudijo uteho (B6-0528/2007);

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska in Brian Crowley v imenu skupine UEN o ženskah, ki nudijo uteho (B6-0531/2007);

- Sophia in 't Veld in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o ženskah, ki nudijo uteho (B6-0538/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2008 (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 13.11.2007 (točka 4 , Zapisnik z dne 13.11.2007).

-Hartmut Nassauer in Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0500/2007);

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0501/2007);

- Martin Schulz in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0502/2007);

- Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis in Graham Watson v imenu skupine ALDE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0504/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski in Mario Borghezio v imenu skupine UEN o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0506/2007);

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008 (B6-0508/2007).

Glasovanje: točka 6.1 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


5. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 28.11.2007 (točka 17 , Zapisnik z dne 28.11.2007).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Robert Sturdy in Maria Martens v imenu skupine PPE-DE o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (B6-0497/2007)

- Harlem Désir in Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (B6-0498/2007)

- Gianluca Susta, Thierry Cornillet in Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (B6-0499/2007);

- Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Janusz Wojciechowski v imenu skupine UEN o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (B6-0511/2007).

Ti predlogi nadomestijo predloge resolucij B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 in B6-0491/2007, ki so bili umaknjeni.

Glasovanje: točka 6.2 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila (Kodificirana različica) (KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov (KOM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za njegovo odvračanje in odpravljanje (KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI, INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Okvirnega sklepa Sveta o uporabi evidence podatkov o potnikih (PNR) za namene kazenskega pregona (KOM(2007)0654 - C6-0465/2007 - 2007/0237(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, TRAN

- Predlog Okvirnega sklepa Sveta o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (KOM(2007)0650 - C6-0466/2007 - 2007/0236(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

2) od odborov

2.1) poročila:

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma (KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

- Poročilo o 23. letnem poročilu Komisije o nadzoru nad izvajanjem zakonodaje Skupnosti (2005) (2006/2271(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunima državami članicami na eni ter Republiko Črno goro na drugi strani (11568/2007 - C6-0463/2007 - 2007/0123(AVC)) - Odbor AFET - Poročevalec: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti (KOM(2007)0786 - C6-0450/2007 - 2007/2273(ACI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0499/2007)

- Poročilo o spremenjenem predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju v zvezi z večletnim finančnim okvirom (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0500/2007)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 21/2004 glede datuma uvedbe elektronske identifikacije za ovce in koze (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Jana Bobošíková. Predlog resolucije o zahtevi po ratifikaciji Lizbonske reformne pogodbe z referendumi (B6-0430/2007)

posredovano

pristojni :

AFCO


7. Skupna ureditev trga za vino * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za vino in spremembi nekaterih uredb [COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Giuseppe Castiglione je predstavil poročilo.

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE-DE, Katerina Batzeli v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Sergio Berlato v imenu skupine UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Vincenzo Aita v imenu skupine GUE/NGL, Vladimír Železný v imenu skupine IND/DEM, Peter Baco samostojni poslanec, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou in Dimitar Stoyanov.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.11 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


8. SKP: Skupna pravila za sheme neposrednih podpor in nekatere sheme podpore za kmete ter podpora za razvoj podeželja * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Jan Mulder je predstavil poročilo.

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE-DE, Bernadette Bourzai v imenu skupine PSE, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Jeffrey Titford v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.21 , Zapisnik z dne 11.12.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.25 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.30)


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


9.1. Sprememba sporazuma med ES in Marokom o nekaterih vidikih zračnega prevoza zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0578)


9.2. Sprememba sporazumov o nekaterih vidikih zračnega prometa med ES in Gruzijo, Libanonom, Maldivi, Moldavijo, Singapurjem in Urugvajem zaradi pristopa Bolgarije in Romunije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi protokolov o spremembi sporazumov o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko skupnostjo in vlado Gruzije, Republiko Libanon, Republiko Maldivi, Republiko Moldavijo, vlado Republike Singapur in Vzhodno republiko Urugvaj zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Republike Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0366 - C6-0265/2007 - 2007/0125(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0579)


9.3. Prilagoditev Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o prilagoditvi Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije [COM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0455/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0580)


9.4. Nadzor pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna nadomestila ali drugi zneski (sprememba Uredbe Sveta (EGS) št. 386/90) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 386/90 o opravljanju nadzora pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna nadomestila ali drugi zneski [COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0581)


9.5. Naprava za vleko traktorja in vzvratna prestava kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o napravi za vleko traktorja in vzvratni prestavi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0582)


9.6. Neavtomatske tehtnice (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o neavtomatskih tehtnicah (kodificirana različica) [COM(2007)0446 - C6-0241/2007 - 2007/0164(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0583)


9.7. Najvišja dovoljena stopnja radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (kodificirana različica) [COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0584)


9.8. Minimalni pogoji za zaščito telet (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (kodificirana različica) [COM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0585)


9.9. Trženje razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (preoblikovana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (preoblikovana različica) [COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Ioannis Gklavakis (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0586)


9.10. Začasne določbe o stopnjah DDV * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost [COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Pervenche Berès (predsednica odbora ECON) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0587)


9.11. Skupno podjetje ARTEMIS * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi "skupnega podjetja ARTEMIS" za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih [COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0588)


9.12. Skupno podjetje ENIAC * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi "skupnega podjetja ENIAC" [COM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0589)


9.13. Ustanovitev skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila [COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0590)


9.14. Ustanovitev skupnega podjetja Čisto nebo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo [COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Lena Ek (A6-0483/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0591)


9.15. Diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga: Diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije v tretjih državah [2007/2196(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Ioannis Varvitsiotis (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0592)


9.16. Predlog spremembe proračuna št. 7/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 7/2007 Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek III- Komisija [15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: James Elles (A6-0493/2007)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0593)


9.17. Brezpapirno okolje za carino in trgovino ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta glede sprejetja Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino [08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2007)0594)


9.18. Ukrepi Skupnosti na področju politike morskega okolja ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) [09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0595)


9.19. Kakovost zunanjega zraka in čistejši zrak za Evropo ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo [16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0596)


9.20. Interoperabilnost železniškega sistema Skupnosti ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti (preoblikovanje) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Razprava je potekala 28.11.2007 (točka 18 , Zapisnik z dne 28.11.2007).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0597)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0597)


9.21. SKP: Skupna pravila za sheme neposrednih podpor in nekatere sheme podpore za kmete ter podpora za razvoj podeželja * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0598)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0598)


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.50,
se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

10. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Salihu Mahmudu Osmanu, sudanskemu odvetniku in zagovorniku žrtev vojne v Darfurju.


PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Françoise Grossetête - A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik in Zuzana Roithová

Poročilo: Marie-Noëlle Lienemann - A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Poročilo: Holger Krahmer - A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki in Zuzana Roithová


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Christopher Beazley je sporočil, da njegova glasovalna naprava med glasovanjem o poročilu Ieke van den Burg - A6-0469/2007 ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.40,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel in Wolfgang Kreissl-Dörfler so sporočili, da njihova imena niso navedena na seznamu navzočih, čeprav so bili navzoči.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Predlog splošnega proračuna 2008, kakor je bil spremenjen s strani Sveta (vsi oddelki) (razprava)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, kakor je bil spremenjen s strani Sveta (vsi oddelki)
(15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD))
in popravki
št. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007)
št. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007)
predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008
Oddelek I, Evropski parlament
Oddelek II, Svet
Oddelek III,Komisija
Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti
Oddelek V, Računsko sodišče
Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII, Odbor regij
Oddelek VIII, Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX, Evropski nadzornik za varstvo podatkov - Odbor za proračun. soporočevalca: Kyösti Virrankoski in Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä in Kyösti Virrankoski sta predstavila svoje poročilo.

Govorila sta Emanuel Santos (predsedujoči Svetu) in Dalia Grybauskaitė (članica Komisije).

Govorili so Richard James Ashworth v imenu skupine PPE-DE, Catherine Guy-Quint v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder in Janusz Lewandowski.

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

Govorili so Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil in Emanuel Santos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 , Zapisnik z dne 13.12.2007.


15. Letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE, Raimon Obiols i Germà v imenu skupine PSE, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Patrick Louis v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys samostojni poslanec, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.


16. Drugi Vrh EU/Afrika (Lizbona, 8. in 9. december 2007) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Drugi Vrh EU/Afrika (Lizbona, 8. in 9. december 2007)

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Louis Michel (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Josep Borrell Fontelles v imenu skupine PSE, Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock in Gabriele Zimmer.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.


17. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0384/2007).

Prvi del

Vprašanje 34 (Lambert van Nistelrooij): Energetika - Svetovna trgovinska organizacija.

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 35 (Justas Vincas Paleckis): Model trajnostnega urbanističnega razvoja.

Günter Verheugen je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Justas Vincas Paleckis in Reinhard Rack.

Vprašanje 36 (Karin Riis-Jørgensen): Nevtralnost omrežja v reformnem paketu za telekomunikacije.

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour in Paul Rübig.

Drugi del

Vprašanje 37 (Colm Burke): Evropska listina za mala podjetja.

Günter Verheugen je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Colm Burke in Malcolm Harbour.

Vprašanje 38 (Jim Higgins): Obremenitev s hrupom motornih vozil.

Günter Verheugen je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Jim Higgins, Hubert Pirker in Margarita Starkevičiūtė.

Na vprašanje 39 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 40 (Giovanna Corda): Liberalizacija energetskega trga v korist potrošnikov.

Andris Piebalgs (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavile Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 41 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 42 (Bernd Posselt): Energetsko sodelovanje v jugovzhodni Evropi.

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Bernd Posselt in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 43 (Mairead McGuinness): Vključitev Irske v evropski energetski trg.

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Jim Higgins (namesto vlagatelja).

Na vprašanja 44 do 52 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 53 (Georgios Papastamkos): Financiranje evropskih okoljskih nevladnih organizacij s strani EU.

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papastamkos in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 54 (Claude Moraes): Okoljski kriminal / varstvo okolja s kazenskim pravom.

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Claude Moraes in Reinhard Rack.

Vprašanje 55 (Dimitrios Papadimoulis): Čistilne naprave za odpadne vode v Grčiji.

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanji 67 in 83 sta nedopustni.

Na vprašanja 56 do 66, 68 do 82 ter 84 in 90 bo odgovorjeno pisno.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.10,
se je nadaljevala ob 21.05.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

18. Evropska agencija za varnost v letalstvu ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Zsolt László Becsey v imenu skupine PPE-DE, Inés Ayala Sender v imenu skupine PSE, Arūnas Degutis v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.8 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


19. Evrovinjeta (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0072/2007), ki ga je postavilPaolo Costa v imenu odbora TRAN Komisiji: Direktiva 2006/38/ES "cestne pristojbine za težka tovorna vozila" (Evrovinjeta), člen 11, vmesno poročilo o oceni za vključitev notranjih in socialnih stroškov (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (namesto vlagatelja) je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Ulrich Stockmann v imenu skupine PSE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govoril je Jörg Leichtfried o tolmačenju.


20. Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Bogdan Golik je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.6 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


21. Pravno varstvo modelov ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/71/ES o pravnem varstvu modelov [COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Klaus-Heiner Lehne je predstavil poročilo.

Govorili so Wolf Klinz (pripravljalec mnenja odbora ECON), Manuel Medina Ortega (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Piia-Noora Kauppi v imenu skupine PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Daniel Strož v imenu skupine GUE/NGL, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.10 , Zapisnik z dne 12.12.2007.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 398.771/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov