Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0095(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0461/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0461/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0605

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

3.6. Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες [COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0605)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου