Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

3. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.


3.1. EÜ ja Maroko vaheline Euroopa – Vahemere lennundusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.2. EÜ ja Maroko vahelise Euroopa – Vahemere lennunduslepingu muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.4. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.5. Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (mitmeaastane finantsraamistik) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.6. Põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmed * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.7. Kalandus- ja akvakultuuritoodete turu ühine korraldus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

3.8. Euroopa Lennundusohutusamet ***II (hääletus)

3.9. Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited ***I (hääletus)

3.10. Disainilahenduste õiguskaitse ***I (hääletus)

3.11. Veinituru ühine korraldus * (hääletus)

3.12. Kapitali suurendamise kaudse maksustamise kaotamine * (hääletus)

3.13. Terrorismivastane võitlus (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika