Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2007 - Strasbourg

7. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Adriana Poli Bortone - A6-0464/2007: Zuzana Roithová şi Jan Březina

Raport Klaus-Heiner Lehne - A6-0453/2007: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula şi Hubert Pirker

Raport Giuseppe Castiglione - A6-0477/2007: Michl Ebner, Anja Weisgerber, Ryszard Czarnecki, Armando Veneto, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Jan Březina, Hynek Fajmon, Daniel Hannan şi Adriana Poli Bortone

Lupta împotriva terorismului: Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Dimitar Stoyanov, Hannu Takkula şi Hubert Pirker

Aviz juridic - Politica de confidențialitate