Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Seán Ó Neachtain meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om resolution RC-B6-0500/2007 (punkt 16).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy