Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

10. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Sajjad Karim έχει ενταχθεί στην Ομάδα PPE-DE από τις 12.12.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου